Get Adobe Flash player

โปรแกรม The Word

 

ลงทะเบียนครั้งแรก                                              ลืมรหัสปลดล๊อก

           

       

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมลูกค้าใหม่                     อัพเดทโปรแกรมลูกค้าเดิม

                   

 

 

วิธีการติดตั้งบนเครื่อง PC                             วิธีการติดตั้งบนเครื่อง MAC

    

 

 

                                        แนะนำการใช้งาน The Word                         วิธีแก้ไขปัญหา The Word                                         

                

 

 

                                        แก้ปัญหาตัวเลขแสดงผลผิดปกติ