Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

วิธีแก้ปัญหา The Word บน MAC OS X Yosemite

วิธีแก้ปัญหา The Word บน MAC OS X Yosemite

+++ สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน The word บน MAC OS X Yosemite
สามารถหาวิธีแก้ปัญหา The Word บน MAC OS X Yosemite ได้แล้ว
-- 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง X Quartz รุ่นล่าสุด (อาจจะทับไปเลย) ตาม link นี้
http://xquartz.macosforge.org/downloads/SL/XQuartz-2.7.7.dmg
-- 2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง theWord จาก http://www.theword.net/files/mac/4.0.0.1342/theWord.dmg (อาจจะทับไปเลย อีกครั้ง)
-- 3. หลังจากติดตั้งแล้ว ให้คลิกขวา ที่ theWord.dmg เลือก 'Open With... เลือก Other หา ‘Utilities' > X11 มันอาจจะเป็นสีเทา ให้เลือก 'All applications' แทน 'Recommended applications’ แล้วคลิก Open
-- 4. กระบวบการจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยการสั่ง ejected ทั้ง X 11 and theWord
-- 5. ลองเปิด theWord ดู

 

[เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้โปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์เดอะเวิร์ดบน MAC] ตอนนี้สามารถหาวิธีแก้ปัญหา The Word บน MAC OS X Yosemite ได้แล้ว
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง X Quartz รุ่นล่าสุด (อาจจะทับไปเลย) ตาม link นี้ http://xquartz.macosforge.org/downloads/SL/XQuartz-2.7.7.dmg
2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง theWordจากhttp://www.theword.net/files/mac/4.0.0.1342/theWord.dmg(อาจจะทับไปเลย อีกครั้ง)
3. หลังจากติดตั้งแล้ว ให้คลิกขวา ที่ theWord.dmg เลือก 'Open With... เลือก Other หา Utilities > X11 มันอาจจะเป็นสีเทา ให้เลือก 'All applications' แทน 'Recommended applications’ แล้วคลิก Open
4. เสร็จสิ้นกระบวบการติดตั้งโดยการสั่ง ejected ทั้ง X 11 and theWord
5. หลังจากนั้นดาวน์โหลดตัวนี้มาhttp://www.thaibible.or.th/home/files/tbs-premium.zip
6. เข้าไปที่ theWord เลือกเมนูเอกสาร (file) > เลือก install modules
7. Browse...เลือกหาตัวที่ดาว์นโหลดมา
8.โปรแกรมจะติดตั้ง และให้ใส่รหัสผ่านตามที่ได้มา
*** ช่วยเผยแพร่ด้วยครับ วิธีนี้ รหัสเก่า คองเกรส 7.5 ก็ใช้ได้

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์