Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนประชุมสมัชชา

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

Thai testimonies

Follow Me

 

 

โปรแกรม The Word

 

ลงทะเบียนครั้งแรก                                              ลืมรหัสปลดล๊อก

           

       

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมลูกค้าใหม่                     อัพเดทโปรแกรมลูกค้าเดิม

                   

 

 

วิธีการติดตั้งบนเครื่อง PC                             วิธีการติดตั้งบนเครื่อง MAC

    

 

 

                                        แนะนำการใช้งาน The Word                         วิธีแก้ไขปัญหา The Word                                         

                

 

 

                                        แก้ปัญหาตัวเลขแสดงผลผิดปกติ                                                                                                            

                                                              

 
 
 
 
 
 

คริสตสายสัมพันธ์

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เสียงอ่านพระคัมภีร์