Get Adobe Flash player

สนับสนุน

 

ถวายเพื่อพันธกิจต่างๆ ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย

 

สำหรับท่านที่มีภาระใจในการมีส่วนร่วมกับพันธกิจต่างๆ ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ท่านสามารถถวายทรัพย์ผ่านทางธนาคารดังต่อไปนี้

 

 

หลังจากถวายทรัพย์แล้ว รบกวนส่งหลักฐานการถวาย พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ Line ID: @thaibible.line

เพิ่มเพื่อน