Get Adobe Flash player

มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม ห้องสมุดประชาชน คือ ห้องสมุดที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยไม่มีการคิดค่าบริการ ประชาชนสามารถมาอ่านหนังสือ ค้นคว้า หรือยืมหนังสือกลับบ้านได้

พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวซึ่งเป็นพระคัมภีร์เต็มเล่มทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ที่มีรูปภาพประกอบกว่า 600 ภาพที่สวยงามและดึงดูดความสนใจ

ท่านสามารถสนับสนุนด้วยการถวายทรัพย์เพื่อซื้อ “พระคัมภีร์ฉบับครอบครัว”ซึ่งมีราคาขายที่เล่มละ 1,500 บาท ด้วยเงินจำนวน 750 บาท และสมาคมฯ จะสบทบเพิ่มอีก 750 บาท

สมาคมฯ จะทยอยส่งมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนเรียงลำดับดังนี้ คือ ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง,ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด 76 แห่ง, ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 86 แห่ง และขยายต่อไปยังห้องสมุดประชาชนอำเภออีก 745 แห่ง รวมทั้งสิ้น 927 แห่ง (อ้างอิงจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.)

การถวายของท่านจะเป็นกำลังสำคัญต่อการประกาศข่าวประเสริฐต่อคนไทยจำนวนมาก และพระเจ้าจะทรงทำการผ่านพระวจนะของพระองค์เพื่อนำดวงวิญญาณอีกมากมายมาสู่ความรอดในพระองค์

(ถวายเพื่อ โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดประชาชน” โปรดดูรายละเอียดในแบบตอบรับ)

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในการถวาย,การอธิษฐานเผื่อ และการประชาสัมพันธ์โครงการนี้

 

 

รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

     เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้เมื่อต้นปี 2017 คริสตจักรหลายแห่งถูกน้ำท่วมจนพระคัมภีร์และข้าวของเสียหายใช้การไม่ได้อีก อีกทั้งบ้านเรือนของสมาชิกหลายหลังคาเรือนก็ถูกน้ำท่วมด้วย

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้ทำโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือในการซื้อพระคัมภีร์เพื่อมอบแก่คริสตจักรและคริสตชนภาคใต้ ทดแทนพระคัมภีร์ที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ปัจจุบัน (วันที่ 15 มีนาคม 2017) มีผู้ถวายเงินเข้ามาช่วยเหลือแล้ว 147,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก อุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และทำลายสุขภาพจิตของผู้คน แม้บางแห่งน้ำจะลดลงแล้ว แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะฟื้นฟูจากความเสียหาย และยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนและน้ำท่วมซ้ำอีกในหลายพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม: ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โครงการ หนูอยากอ่านพระคัมภีร์

โครงการหนูอยากอ่านพระคัมภีร์

พระวจนะของพระเจ้านั้นมีอานุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและนำพาจิตวิญญาณของพวกเขามาสู่ความรอดแต่ผู้คนอีกมากมายในประเทศไทยยังไม่มีโอกาสได้รู้จักและอ่านพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม
--- ปัจจุบันมีพันธกิจคริสเตียนจำนวนมากที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน ทั้งการประกาศข่าวประเสริฐ ฟูมฟักจิตวิญญาณ ช่วยเหลือเด็กยากไร้ กำพร้า เด็กมีปัญหา ไร้บ้าน เยาวชนที่กระทำความผิด ฯลฯ และการที่จะทำเช่นนั้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ เหล่านั้นจะต้องมีโอกาสฟัง อ่าน และเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์เต็มเล่มที่เด็กสามารถอ่านได้ด้วยตัวเอง เข้าใจได้ง่าย และดึงดูดความสนใจยังมีน้อย อีกทั้งพันธกิจจำนวนมากต้องรับการถวายจากผู้สนับสนุน และยังต้องดิ้นรนหาทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินการ จึงไม่สามารถจัดหาพระคัมภีร์เพื่อให้เด็กอ่านและใช้สอนแก่เด็กเหล่านั้นได้

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ หนูอยากอ่านพระคัมภีร์