Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมากอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและทำลายสุขภาพจิตของผู้คน อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

     เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้เมื่อต้นปี 2017 คริสตจักรหลายแห่งถูกน้ำท่วมจนพระคัมภีร์และข้าวของเสียหายใช้การไม่ได้อีก อีกทั้งบ้านเรือนของสมาชิกหลายหลังคาเรือนก็ถูกน้ำท่วมด้วย

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้ทำโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือในการซื้อพระคัมภีร์เพื่อมอบแก่คริสตจักรและคริสตชนภาคใต้ ทดแทนพระคัมภีร์ที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ปัจจุบัน (วันที่ 15 มีนาคม 2017) มีผู้ถวายเงินเข้ามาช่วยเหลือแล้ว 147,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ทำให้ประชาชน รวมถึงพี่น้องคริสตชนและคริสตจักรต่างๆ เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก อุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และทำลายสุขภาพจิตของผู้คน แม้บางแห่งน้ำจะลดลงแล้ว แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะฟื้นฟูจากความเสียหาย และยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนและน้ำท่วมซ้ำอีกในหลายพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม: ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โครงการ หนูอยากอ่านพระคัมภีร์

โครงการหนูอยากอ่านพระคัมภีร์

พระวจนะของพระเจ้านั้นมีอานุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและนำพาจิตวิญญาณของพวกเขามาสู่ความรอดแต่ผู้คนอีกมากมายในประเทศไทยยังไม่มีโอกาสได้รู้จักและอ่านพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม
--- ปัจจุบันมีพันธกิจคริสเตียนจำนวนมากที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน ทั้งการประกาศข่าวประเสริฐ ฟูมฟักจิตวิญญาณ ช่วยเหลือเด็กยากไร้ กำพร้า เด็กมีปัญหา ไร้บ้าน เยาวชนที่กระทำความผิด ฯลฯ และการที่จะทำเช่นนั้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ เหล่านั้นจะต้องมีโอกาสฟัง อ่าน และเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์เต็มเล่มที่เด็กสามารถอ่านได้ด้วยตัวเอง เข้าใจได้ง่าย และดึงดูดความสนใจยังมีน้อย อีกทั้งพันธกิจจำนวนมากต้องรับการถวายจากผู้สนับสนุน และยังต้องดิ้นรนหาทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินการ จึงไม่สามารถจัดหาพระคัมภีร์เพื่อให้เด็กอ่านและใช้สอนแก่เด็กเหล่านั้นได้

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ หนูอยากอ่านพระคัมภีร์

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์