Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

โครงการ หนูอยากอ่านพระคัมภีร์

โครงการหนูอยากอ่านพระคัมภีร์

พระวจนะของพระเจ้านั้นมีอานุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและนำพาจิตวิญญาณของพวกเขามาสู่ความรอดแต่ผู้คนอีกมากมายในประเทศไทยยังไม่มีโอกาสได้รู้จักและอ่านพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม
--- ปัจจุบันมีพันธกิจคริสเตียนจำนวนมากที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน ทั้งการประกาศข่าวประเสริฐ ฟูมฟักจิตวิญญาณ ช่วยเหลือเด็กยากไร้ กำพร้า เด็กมีปัญหา ไร้บ้าน เยาวชนที่กระทำความผิด ฯลฯ และการที่จะทำเช่นนั้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ เหล่านั้นจะต้องมีโอกาสฟัง อ่าน และเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์เต็มเล่มที่เด็กสามารถอ่านได้ด้วยตัวเอง เข้าใจได้ง่าย และดึงดูดความสนใจยังมีน้อย อีกทั้งพันธกิจจำนวนมากต้องรับการถวายจากผู้สนับสนุน และยังต้องดิ้นรนหาทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินการ จึงไม่สามารถจัดหาพระคัมภีร์เพื่อให้เด็กอ่านและใช้สอนแก่เด็กเหล่านั้นได้

--- สมาคมพระคริสตธรรมไทย เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการของพันธกิจต่างๆ เหล่านี้ จึงตัดสินใจที่จะผลิต “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว และยังคงความทันสมัยและความสวยงามสำหรับปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ที่ผลิตให้เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายพระวจนะของพระเจ้าไปยังเยาวชนไทยจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้า สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการ “หนูอยากอ่านพระคัมภีร์” เพื่อมอบ “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” ให้แก่หน่วยงานคริสเตียนที่ทำพันธกิจกับเด็กและเยาวชน สำหรับประกาศ, สอน และฟูมฟักจิตวิญญาณของเยาวชนผู้สนใจและรับเชื่อในพระเจ้า
--- “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” คัดสรรใจความสำคัญตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงให้อ่านง่ายและกระชับ สามารถจับใจความจากการอ่านได้เป็นอย่างดี ตัวอักษรใหญ่ พร้อมรูปภาพประกอบ พิมพ์สีสวยงามทั้งเล่ม ปกกระดาษแข็งทนทาน (ราคาจำหน่ายเล่มละ 500 บาท)
--- ท่านสามารถมีส่วนในพันธกิจ โดยการถวายทรัพย์ เพื่อซื้อ “พระคัมภีร์สำหรับเด็ก” เล่มละ 500 บาท หรือถวายตามกำลังของท่าน สมาคมฯ จะรวบรวมและจัดสรรนำไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติม โทร: 09-3895-5257 คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มถวาย

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์