Get Adobe Flash player

รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

รายงานการช่วยเหลือคริสตจักรและพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

     เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้เมื่อต้นปี 2017 คริสตจักรหลายแห่งถูกน้ำท่วมจนพระคัมภีร์และข้าวของเสียหายใช้การไม่ได้อีก อีกทั้งบ้านเรือนของสมาชิกหลายหลังคาเรือนก็ถูกน้ำท่วมด้วย

     สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้ทำโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือในการซื้อพระคัมภีร์เพื่อมอบแก่คริสตจักรและคริสตชนภาคใต้ ทดแทนพระคัมภีร์ที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ปัจจุบัน (วันที่ 15 มีนาคม 2017) มีผู้ถวายเงินเข้ามาช่วยเหลือแล้ว 147,000 บาท

     สมาคมฯ ได้จัดส่งพระคัมภีร์ไปช่วยเหลือแล้ว เป็นจำนวนดังนี้

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ขนาดกลาง ปกไวนิล (มอบแก่คริสตจักร) จำนวน 70 เล่ม

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ขนาดกลาง รุ่นปลูกอนาคต (มอบแก่สมาชิก) จำนวน 134 เล่ม

หนังสือการเยียวยาบาดแผลเจ็บปวดภายในจิตใจ (มอบแก่สมาชิก) จำนวน 50 เล่ม

โดยได้มอบให้คริสตจักร 8 แห่ง ดังนี้

 

คริสตจักร

ไวนิล

ปลูกอนาคต

การเยียวยาฯ

1

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

20

8

4

2

คริสตจักรอวยพรชุมชนเมืองคอน จ.นครศรีธรรมราช

20

30

10

3

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์นครศรีธรรมราช

20

 

5

4

คริสตจักรชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

10

20

5

5

คริสตจักรเบธเลเฮ็ม จ.นครศรีธรรมราช

 

20

5

6

คริสตจักรพัทลุง

 

5

5

7

คริสตจักรพระผู้เป็นพัทลุง

 

6

6

8

คริสตจักรเอกศิลาหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

35

10

 

รวม

70

134

50

     สมาคมฯ กำลังเตรียมจัดส่งพระคัมภีร์รอบที่ 2 ให้แก่คริสตจักรอีก 11 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และตรัง เมื่อจัดส่งแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป

    สมาคมฯ ขอขอบพระคุณผู้ถวายทุกท่าน รวมถึงองค์กร และคริสตจักรต่างๆ ที่ได้ถวายทรัพย์เพื่อให้การช่วยเหลือโครงการนี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่านจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ เชื่ออย่างยิ่งว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์และหนังสือที่ได้ส่งไปนั้น จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในด้านจิตวิญญาณ และให้กำลังใจพวกเขาในการดำเนินชีวิตต่อไป