Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว”ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม  อ่านเพิ่มเติม


 

สินค้าออกใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ไทย- อังกฤษ

 - ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (THSV)
- ภาษาอังกฤษ ฉบับ English Standard Version (ESV) พิมพ์สองสี แยกส่วน ไทย -อังกฤษ  สั่งซื้อคลิก


 
 
 

สินค้าโปรโมชั่น

พระคัมภีร์ รุ่นวิถีจัดการทางด้านการเงิน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน2011 รุ่นวิถีจัดการทางด้านทางการเงิน มีไฮไลท์ข้อพระคัมภีร์เป็นแถบสีเขียว เกี่ยวกับทางด้านการเงิน การงาน การถวาย การดูแลทรัพย์สิน จำนวน 2,000 กว่าข้อ พร้อมบทเรียน 40 วัน สั่งซื้อคลิก


 
 
 

ผลคะแนนซูเปอร์จิ๋ว

 

แอพพลิเคชั่นพระคัมภีร์

 

Thai testimonies

Follow Me

 

 

 

 
 
  • App.png
  • linest.png
  • newline.png
  • newline3.png
  • tbsbible.png
  • the-Word.png

มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญท่านร่วมพันธกิจกับเราในการ มอบ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัว” ให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทยแห่งละ 1 เล่ม ห้องสมุดประชาชน คือ ห้องสมุดที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยไม่มีการคิดค่าบริการ ประชาชนสามารถมาอ่านหนังสือ ค้นคว้า หรือยืมหนังสือกลับบ้านได้

พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวซึ่งเป็นพระคัมภีร์เต็มเล่มทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ที่มีรูปภาพประกอบกว่า 600 ภาพที่สวยงามและดึงดูดความสนใจ

ท่านสามารถสนับสนุนด้วยการถวายทรัพย์เพื่อซื้อ “พระคัมภีร์ฉบับครอบครัว”ซึ่งมีราคาขายที่เล่มละ 1,500 บาท ด้วยเงินจำนวน 750 บาท และสมาคมฯ จะสบทบเพิ่มอีก 750 บาท

สมาคมฯ จะทยอยส่งมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนเรียงลำดับดังนี้ คือ ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง,ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด 76 แห่ง, ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 86 แห่ง และขยายต่อไปยังห้องสมุดประชาชนอำเภออีก 745 แห่ง รวมทั้งสิ้น 927 แห่ง (อ้างอิงจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.)

การถวายของท่านจะเป็นกำลังสำคัญต่อการประกาศข่าวประเสริฐต่อคนไทยจำนวนมาก และพระเจ้าจะทรงทำการผ่านพระวจนะของพระองค์เพื่อนำดวงวิญญาณอีกมากมายมาสู่ความรอดในพระองค์

(ถวายเพื่อ โครงการ “พระคัมภีร์สำหรับครอบครัวเพื่อห้องสมุดประชาชน” โปรดดูรายละเอียดในแบบตอบรับ)

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในการถวาย,การอธิษฐานเผื่อ และการประชาสัมพันธ์โครงการนี้

 

 

สมัครแข่งขันพระคัมภีร์

 

คริสตสายสัมพันธ์

 

 
 

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

เมนูพระคัมภีร์

 

พระเยซูทรงบังเกิดภาษามือไทย

เสียงอ่านพระคัมภีร์