Get Adobe Flash player

ถวายทรัพย์เพื่อการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

ทำไมคริสเตียนหูดีจึงควรเรียนภาษามือ  ปัจจุบันคนหูหนวก (ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 250-300ล้านคน ในประเทศไทย จากรายงานผลการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ. 2545ประชากรที่มีหูหนวกข้างเดียว มี 127,000 ราย และประชากรที่มีหูหนวกสองข้างมี 454,000ราย และจากข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติระบุว่าจำนวนของผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ระหว่าง1 พ.ย. 37 - 31 พ.ค. 55 มีจำนวน 196,272  คน สาเหตุที่ข้อมูลของคนหูหนวกมีตัวเลขที่แตกต่างกันนั้น เป็นไปได้ว่าลักษณะความพิการของการได้ยินนั้นสังเกตเห็นไม่ได้ง่ายนัก ระดับความพิการของคนหูหนวกก็อาจไม่เท่ากัน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหูหนวกจึงยากมาก จากจำนวนคนหูหนวกทั่วโลก มีคนหูหนวกเพียง 2% ที่เป็นคริสเตียน ที่เหลืออีก 98%ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หากไม่มีใครไปบอกเขาถึงเรื่องนี้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้คือ ภาษามือนั่นเอง*

ปัญหาของคนหูหนวกโดยทั่วไปคือมักจะถูกปล่อยปละละเลยและถูกทิ้งให้อยู่ลำพังแม้ร่างกายของเขาจะอยู่ร่วมกับคนอื่นแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นหรือไม่มีใครจะสื่อสารกับเขาในภาษาที่เขาเข้าใจได้นอกจากนี้คนหูหนวกยังอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นชุมนุมชนเท่าที่ทราบก็พอจะเห็นว่ามีคนหูหนวกบางกลุ่มรวมตัวกันจัดตั้งเป็นคริสตจักรมีการนมัสการเป็นของตัวเองและคนหูหนวกกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขายของบนทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงซอย4-6

        เด็กหูหนวก9 ใน10 คนเกิดจากพ่อแม่ที่หูดี(บางกรณีการหูหนวกก็ไม่ได้เป็นโรคทางพันธุกรรม) และหลายครั้งพ่อแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองหรือไม่ได้สังเกตลูกอย่างใกล้ชิดก็จะไม่รู้ว่าลูกของตัวเองหูหนวกบางคนมารู้ก็ต่อเมื่อแปลกใจว่าทำไมลูกของตัวเองไม่พูดผมไม่ทราบว่ามีพ่อแม่กี่คนที่มีลูกหูหนวกพยายามสื่อสารกับลูกด้วยการเรียนภาษามือแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีพ่อแม่ของคนหูหนวกประมาณ23% ที่ยินดีเรียนภาษามือเพื่อจะสื่อสารกับลูกของตัวเอง

        ภาษามือเป็นภาษาที่สมบูรณ์ในตัวเองคือมีโครงสร้างของประโยคมีหลักไวยากรณ์และมีคำศัพท์ต่างๆด้วยตัวอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างคำนามและคำกริยาของภาษามือคือการทำท่าเฉยๆกับการทำท่าเคลื่อนไหวเช่นถ้าจะบอกว่าการหวีผมก็จะใช้มือข้างหนึ่งวางบนศีรษะและทำมือเหมือนหวีอยู่เฉยๆแต่หากต้องการทำให้เป็นคำกริยาหวีผมก็จะขยับมือหวีผมหลายๆครั้งภาษามือถึงแม้ไม่มีเสียงแต่ก็มีชีวิตชีวาเพราะผู้สื่อสารจะมีการเคลื่อนไหวและมีการแสดงออกทางสีหน้าด้วยสิ่งที่ยากสำหรับการบัญญัติศัพท์ในภาษามือคือชื่อของคนและสถานที่เพราะภาษามือไม่ได้ใช้ตัวสะกดเหมือนภาษาเขียนแต่ต้องใช้สัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับชื่อของคนแต่ละคนหรือสถานที่แต่ละแห่ง

        ปัจจุบันทีมแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้แปลดราฟ์แรกของพระธรรมมาระโกภาษามือเสร็จแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถเผยแพร่ได้อย่างเป็นทางการการแปลหนังสือเป็นภาษามือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแตกต่างจากการแปลภาษาอื่นๆที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเท่าการแปลภาษามือต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าต้องผ่านกระบวนการทดลองแปลหลายต่อหลายครั้งเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้องถ่ายทอดได้ตรงความหมายที่สุดจากนั้นต้องถ่ายวีดีโอและอาจต้องใช้มุมกล้องหลายมุมเพื่อสื่อความหมายของคำๆเดียวผ่านการตัดต่อตกแต่งและคัดกรองอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้ออกมาเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอย่างมากเพราะภาษามือของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันทั้งกฎและไวยากรณ์จึงไม่น่าแปลกใจที่คนหูหนวกจำนวนมากยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเจ้าสมาคมฯหวังว่าสักวันเราจะสามารถแปลพระคัมภีร์ทั้งเล่มสำหรับคนหูหนวกในประเทศไทยได้สำเร็จ

ในฐานะคริสเตียนที่ได้รับพระบัญชาให้นำข่าวประเสริฐไปสู่ชนทุกชาติทุกภาษาท่านสามารถมีส่วนร่วมในพันธกิจการประกาศกับคนหูหนวกได้ดังนี้

·       หากท่านรู้จักหรือมีคนหูหนวกอยู่ในละแวกบ้านของท่านท่านควรเริ่มเรียนภาษามือเพื่อพยายามผูกมิตรและนำเขามารู้จักกับพระเจ้าคนหูหนวกโดยทั่วไปไม่ได้อยู่กับคนหูหนวกแต่อยู่ปะปนกับคนหูดีภาษามือเป็นภาษาที่คนหูดีสื่อสารกับคนหูดีก็ได้ด้วยภาษามือไม่ต้องใช้เสียงแต่สามารถสื่อสารถึงกันได้ถึงแม้จะยืนห่างกันโดยไม่รบกวนคนอื่น

·       อธิษฐานเผื่อและถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจสำหรับคนหูหนวก

·       แม้ท่านจะไม่รู้ภาษามือแต่ท่านสามารถพูดแทนพวกเขาทำให้คนหูดีคนอื่นๆเข้าใจและเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้มากขึ้น

        ขอพระเจ้าทรงเร้าใจให้ท่านเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้ที่มักถูกทอดทิ้งในสังคม

หากท่านมีภาระใจในการถวายทรัพย์เพื่อการแปลพระคัมภีร์ภาษามือสามารถถวายได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย  (โปรดระบุถวายเพื่อการแปลพระคัมภีร์ภาษามือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่Fax 026160517 หรือE-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  )

 

*คนหูหนวกจำนวนมากไม่มีโอกาสเรียนรู้หรือเข้าใจภาษาเขียนเขาจึงอ่านหนังสือปกติไม่ได้เราจึงต้องผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวให้กับพวกเขา  คลิกเพื่อถวาย